Về Trường Việt Hoa

Giáo dục của Trường quốc tế Việt Hoa dựa trên nguyên tắc "Đạo đức đi trước, học tập chăm chỉ và tiến bộ", cung cấp một môi trường học tập ấm áp như gia đình. Bồi dưỡng thói quen tốt, lễ phép, yêu gọn gàng, ngăn nắp và siêng năng học tập cho học sinh, trở thành học sinh có 3 cái tốt là sức khỏe tốt, đạo đức tốt, thành tích tốt. Triết lý học của Trường quốc tế Việt Hoa: "Giáo dục tình yêu bằng tình yêu, chia sẻ cái đẹp với cái đẹp, đạt được ước mơ của học sinh". Kinh nghiệm dạy học của giáo viên phong phú, bằng tâm, bằng tinh yêu, bằng chân tình để dạy cho học sinh.

Chairman

Thành lập

Được khởi xướng bởi ông Xie Minghui, một doanh nhân người Đài Loan (cựu Hội trưởng Hiệp hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam), và được liên kết thành lập cùng với Tokyu Electric Railway Co., Ltd. và các cá nhân quan tâm khác để đáp ứng nhu cầu giáo dục của con em các thương gia nước ngoài tại Bình Dương.

Chương trình giáo dục quốc tế song ngữ tập trung vào tiếng Anh và tiếng Trung. Chiêu sinh trẻ em trong độ tuổi đi học ở trường mẫu giáo và tiểu học Phương châm của trường: Thân thiện, nhân ái, đổi mới, thành tín

Tầm nhìn

Giáo dục tình yêu bằng tình yêu
Chia sẻ cái đẹp với cái đẹp
Đạt được ước mơ của học sinh

Tinh thần của Việt Hoa

築夢踏實在越華

Scroll to Top
Scroll to Top