Các câu hỏi thường gặp

Thời gian học của các bé bắt đầu từ 7:30 tới 3:50 chiều, học từ thứ hai tới thứ sáu. Nếu có tham gia lớp học tăng cường vào buổi chiều thì sẽ tan học vào 5:20.

Đúng vậy, chi phí chỉ thanh toán một lần chỉ áp dụng cho các bé lần đầu tiên nhập học tại trường, chỉ đóng một lần duy nhất.

Trường học có xe chuyên phụ trách đưa rước học sinh. Chi phí đi xe sẽ được tính tuỳ theo tình hình thực tế, dựa trên địa chỉ mà phụ huynh cung cấp.

Scroll to Top
Scroll to Top