Liên hệ

Liên hệ tuyển sinh

Cần tìm hiểu rõ hơn, hãy gọi cho chúng tôi, sẽ có nhân viên giải đáp thắc mắc cho bạn.

Chị Thuỳ Trâm

Tiếng Trung / Việt

Chị Mai Anh

Tiếng Trung / Việt

Người liên hệ

Xe đưa rước

Chị Thùy Dương

Đồng phục,
đồ dùng học tập

Chị Thùy Dương

Thuê sân bóng

Chị Thùy Dương

Quản lý tình trạng sinh viên

Thầy Trương Thiệu Hằng

Việc học tập

Cô Hoàng Gia Di

精彩內容

歡迎到以下平台關注我們!
Scroll to Top
Scroll to Top