Đừng quên cuộc hẹn với Trường Quốc tế Việt Hoa vào “Ngày hội tư vấn tuyển sinh” nhé

Quý phụ huynh đừng quên cuộc hẹn với Trường Quốc tế Việt Hoa vào “Ngày hội tư vấn tuyển sinh” được tổ chức trong 3 buổi sau nha :

12 tháng 3;

2 tháng 4;

23 tháng 4

Vui lòng quét mã QR trong poster hoặc nhấp vào đường link dưới đây để đăng ký ngày tham gia nhé !

https://docs.google.com/forms/d/15ymeulwLKCQNA0UOauBsEZ8JF5O-bStMjymbwiASwwI

Scroll to Top
Scroll to Top