Học phí

Cần tìm hiểu rõ hơn, hãy gọi cho chúng tôi,
Sẽ có nhân viên giải đáp thắc mắc cho bạn.
0 % Off
THANH TOÁN THEO HỌC KỲ

Khối mầm non: Một học kỳ 2969 USD

Khối tiểu học: Một học kỳ 2850 USD

Khối trung học: Một học kỳ 3040 USD

Scroll to Top
Scroll to Top