Mầm non

Chiêu sinh trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi

Tài liệu học

S__105562230 (3)
1

Phát triển chương trình học quốc tế

Đạo đức giáo dục

Để thích nghi với trẻ em với cuộc sống nhóm mẫu giáo, học tập vui vẻ và phát triển lành mạnh, giáo viên sẽ thiết lập thói quen tốt và thường thức của trẻ trong lớp học, chương trình giảng dạy và hành vi hàng ngày.

203487

築夢踏實在越華

Scroll to Top
Scroll to Top