Thông tin giao thông​

Trường Quốc Tế Việt Hoa

Tuyến đường xe đưa rước học sinh

Bản đồ

Lộ tuyến xe buýt

Điểm xe buýt:
Trường Quốc tế Việt Hoa

Tuyến 39

Thành phố Thủ Dầu Một → Thành phố mới Bình Dương → VSIP 2

Tuyến 68

Thành phố Thủ Dầu Một → VSIP 2

Tuyến 70

Thành phố Thủ Dầu Một → Thị xã Bến Cát

精彩內容

歡迎到以下平台關注我們!
Scroll to Top
Scroll to Top