Tiểu học

Chiêu sinh trẻ từ 6 tuổi đến 12 tuổi

Giảng dạy tiếng Trung, chữ phồn thể và giản thể

203447 (2)
20210114_145459_Moment_Moment (2)

Môi trường học tập song ngữ Trung Anh, văn hóa đa dạng

重視品德教育,特色戲劇課程

IMG_0405_compressed
DSC04319_compressed

Học tập đa dạng và bản địa hóa

Mở các khóa học tiếng Việt và tuyển giáo viên tiếng Việt giảng dạy

築夢踏實在越華