Trường Quốc tế Việt Hoa tổ chức họp Hội phụ huynh kỳ thứ hai

Xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh đã dành thời gian đến tham gia Họp hội phụ huynh lần thứ hai của Trường Quốc tế Việt Hoa.
                          

 
Thông qua cuộc họp lần này, mối liên kết của trường và phụ huynh đã trở nên gắn kết hơn, 
                
vì sự phát triển khoẻ mạnh của các con, vì sự tiến bộ của các con trong học tập, vì tương lai tốt đẹp của các con sau này.
     

 Tất cả những điều chúng ta làm đều vì con trẻ,

 

         

giáo dục tốt các con là mục tiêu và trách nhiệm chung của nhà trường và phụ huynh,

 

            

chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!
Scroll to Top
Scroll to Top