TRƯỞNG THÀNH CÙNG THIÊN NHIÊN

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần yêu lao động

                           
 tạo cơ hội cho bé gần gũi với thiên nhiên hơn,   

 

on cũng biết xúc đất, gieo hạt, tưới cây...    

  
chăm sóc cây lớn lên từng ngày.
       

Và thành quả đó sẽ được nhà trường đem chế biến thành những món ăn ngon cho các con thưởng thức.

#TrườngQuốctếViệtHoa #trưởngthànhcùngthiênnhiên

Scroll to Top
Scroll to Top