Nghề nghiệp

Khi tôi nghĩ về sự nghiệp của mình và nơi nó đã dẫn tôi đến ngày hôm nay, tôi nghĩ VHIS là sự phù hợp hoàn hảo cho tôi. Tôi tự hào và vui mừng khi được làm việc cho một ngôi trường sống và hít thở Tuyên bố Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi của nó và tích cực khuyến khích sức khỏe, sự cân bằng và dịch vụ tận tâm. Tại VHIS, tôi cảm thấy vô cùng quý giá, được hỗ trợ và truyền cảm hứng từ các đồng nghiệp, cộng đồng trường học và Hiệu trưởng nhà trường.

Chairman

Giáo viên VHIS:

Cơ hội việc làm

Scroll to Top